توربىكەت بېيئەن ئۇچۇرى
توربىكەت نىڭ icp ئۇچۇرىنى تېپىپ بىرىدۇ

API ئېغىزى : http://api.ka721.top/api/icp?url=

قايتىش يولى : JSON

ئىلتىماس ھالىتى : GET

كۆرسەتمە : http://api.ka721.top/api/icp?url=HTTPS://LOSFER.CN

ئىلتىماس يوللاش ئۇچۇرلىرى :

نامى چۇقۇم تۈرى چۈشەنچە

قايتىش ئۇچۇرى :

نامى تۈرى ھەققىدە

قايتىش ئۇچۇر كۆرسەتمىسى :


			

خاتالىق ئۇچۇر كۆرسەتمىسى :

نامى تۈرى ھەققىدە

كۆرسەتمە كودى :